بخشی از ماشین آلات در اختیار شرکت رادکو

دسامبر

بخشی از تجهیزات تست در اختیار شرکت رادکو

بورینگ

کاروسل

دریل رادیال

تراشکاری

بورینگ اسمارت کلمپ

هونینگ ( بولت تنشنر)

اسمبل

دی اسمیل

سختی سنجی